O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych jest firmą Inżyniersko - Konsultingową, która świadczy usługi polegające na opracowaniu projektów budowlanych, projektów wykonawczych, prowadzeniu nadzorów inwestorskich oraz doradztwa w zakresie Państwa Inwestycji Budowlanych. Kadra specjalistów w branży Elektrycznej, Elektroenergetycznej, Konstrukcyjno Budowlanej, Drogowej, Instalacyjnej (sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), posiada uprawnienia bez ograniczeń do Projektowania i Kierowania Robotami Budowlanymi, a także Świadectwa Kwalifikacyjne stanowisk Dozoru i Eksploatacji. Pełnimy funkcję Projektanta, Kierownika Budowy, Kierownika Robót Budowlanych, Inspektora Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. Inżynierowie Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych pomogą profesjonalnie i skutecznie w realizacji Państwa Inwestycji.

Projekty

Projektujemy instalacje niskiego napięcia, sieci Średniego Napięcia (Linie i Stacje Transformatorowo-Rozdzielcze), Przyłącza, Teletechnikę, Automatykę i Sterowanie.

Nadzory i Doradztwo

Oferujemy współpracę specjalistów w branży: Elektrycznej, Elektroenergetycznej, Instalacyjnej Sanitarnej i Konstrukcyjno Budowlanej.

Elektrotechnika

Wykonawstwo sieci średniego napięcia, instalacji niskiego napięcia, pomiary elektryczne, sprawdzenia i uruchomienia urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Roboty Ziemne i Maszyny Budowlane
Usługi i Wynajem