Realizacje

Nasza firma może pochwalić się licznymi realizacjami w zakresie prowadzenia spraw formalno prawnych Inwestycji, opracowania dokumentacji projektowej, kierowania i nadzorowania nad powierzonymi robotami budowlanymi. Wiele z realizowanych przez nas zleceń wykonanych zostało w oparciu o indywidualne angaże naszych specjalistów.

Lista wykonanych prac projektowych

Dokumentacja projektowa
- Projekt abonenckich, elektroenergetycznych stacji transformatorowo rozdzielczych średniego napięcia (zasilanie budynków wielorodzinnych, zakładów przemysłowych)
- Kablowe linie średniego napięcia
- Projekty zasilania Stacji Bazowych Telefonii Komórkowej GSM (przyłącza, WLZ, rozdzielnice główne, instalacje wewnętrzne)
- Projekty wewnętrznych instalacji budynków wielorodzinnych, biurowo handlowych, przemysłowych
- Projekty oświetlenia
- Projekty zasilania awaryjnego
- Konstrukcyjne projekty kubaturowe
- Projekt budowlany przebudowy kolizji linii kablowych 110kV z kanalizacją światłowodową w Stacji Elktroenergetycznej Grudziądz Wegrowo
Roboty budowlane
- Stacje transformatorowo rozdzielcze SN i WN
- Elektroenergetyczne linie zasilające SN
- Instalacje elektryczne nn
- Przyłącza elektryczne
- Roboty fundamentowe
- Roboty wodnokanalizacyjne
- Instalacje gaśnicze
Nadzory inspektorskie
- Nadzór nad montażem instalacji elektrycznych w budownictwie wielorodzinnym
- Nadzór nad budową stacji i linii SN
- Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

Projekty

Projektujemy instalacje niskiego napięcia, sieci Średniego Napięcia (Linie i Stacje Transformatorowo-Rozdzielcze), Przyłącza, Teletechnikę, Automatykę i Sterowanie.

Nadzory i Doradztwo

Oferujemy współpracę specjalistów w branży: Elektrycznej, Elektroenergetycznej, Instalacyjnej Sanitarnej i Konstrukcyjno Budowlanej.

Elektrotechnika

Wykonawstwo sieci średniego napięcia, instalacji niskiego napięcia, pomiary elektryczne, sprawdzenia i uruchomienia urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Roboty Ziemne i Maszyny Budowlane
Usługi i Wynajem